شرکت “کهربا گستر صنعت کارمانیا” فعال در زمینه سیستم های هوشمند خانگی برای توسعه بازار و ارتباط بهتر با مشتریان و دامنه گسترش فعالیت خود وب سایت شرکت خود را راه اندازی کرد.

سال طراحی و اجرا 1398

آدرس وب سایت https://bmskerman.ir

پـروژه بـعـدی