دکتر سرمست با توجه به صحبت های مشاور کسب و کارشون متوجه شدند که با حضور در اینترنت میتوانند مشتری های بیشتری جذب کنند و بر روی برند شخصیشون کار کنند.

خوشحالم که در مسیر حضور در وب همراهیشان کردم

سال اجرا 1398

آدرس وب سایت https://dr.zahrasarmast.ir

پـروژه بـعـدی